Vrouwendag 11/11/2011

‘6 vrouwen in alle staten’ staat op uitnodiging van het Vrouwen Overleg Komitee op de 40ste Nationale Vrouwendag in het Museum M te Leuven. Deze vrouwendag gaat door op 11/11/2011 met als thema: krachtdadig tegen geweld!
Het Vrouwen Overleg Komitee, afgekort VOK, is een overlegorgaan van individuele vrouwen van diverse strekkingen die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Het wil een pluralistische en multiculturele, niet zuilgebonden, open organisatie zijn die kritische reflectie koppelt aan concrete actie.
Klik hieronder om de flyer in PDF te downloaden:

Leave a Reply